Obwieszczenie AU.6733.8.2018 z dnia 25.04.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUDWINA - GMINKA NA TERENIE DZIAŁKI NR 261, AM.1, OBRĘB LUDWINA.

Pobierz dokument - format pdf