Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.04.2018

Na podstawie art. 46 ust. 1 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji miesięczna na ucznia uczęszczającego do przedszkoli w 2018 r. wynosi 551,07 zł.

2. Statystyczna liczba uczniów na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2017 r. w przedszkolach wynosi 910.

3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ww. ustawy w 2018 r. wynosi 1,0118.