Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.05.2018

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik nr 3 - format pdf