Zenon Nowicki

Zenon Nowicki - Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
11 700 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom (w trakcie budowy)
110.0 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
100 000,00 PLN
 
-    mieszkanie
34,0 m2
małżeńska wspólnota majątkowa (testementem przekazana synowi )
60 000 PLN
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    działka na której stoi dom oraz zabudowania gospodarcze
2500 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
60 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    emerytura za rok 2002
17 656,82 PLN
 
-    dieta radnego
8 168 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
     
 
    
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
nie dotyczy