Zarządzenie Nr 88/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2018

Zarządzenie 88/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf