Zarządzenie Nr 95/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 95/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 84/VII/2015 Burmistrza miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf