Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.4.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 18.05.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 12 - format zip

Załączniki nr 9-11 do SIWZ - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pismo zamieszczone dn. 23.05.2018 r. - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 05.06.2018 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone dn. 22.06.2018 r. - format pdf