Obwieszczenie AU.6733.9.2018 z dnia 16.05.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic Targowa, Kazimierza Wielkiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działek nr 2993/3, 2993/4, 2995, 2996, 3040/18, 3033/1, 3033/2, 3049/1, 3049/2, 3045/2, 3049/3, 3205/29, am.34, dz. nr 3040/23, 3046/2, 3023/9, 3023/10, 936/4, am.36, obręb Miasto Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf