Obwieszczenie AU.6733.11.2018 z dnia 17.05.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działek nr 3205/29, am.34, dz. nr 3204/1, 3083, 3122, 3105, 3086, am.35, obręb Miasto Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf