Zarządzenie Nr 110/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018

Zarządzenie Nr 110/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf