Zarządzenie Nr 111/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018

Zarządzenie Nr 111/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf