Obwieszczenie AU.6733.5.2018 z dnia 30.05.2018

Obwieszczenie AU.6733.5.2018 z dnia 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 11/2018 (sprawa AU.6733.5.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu MBST 20/630 PRZY ULICY SIENKIEWICZA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 2440/7, AM.39, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf