Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 30.05.2018

Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 12/2018 (sprawa AU.6733.6.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu MBST 20/630 PRZY ULICY ZIELONEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 372/8, AM.19,  OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf