Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 30.05.2018

Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 10/2018 (sprawa AU.6733.4.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ W CIĄGU UL. FABRYCZNEJ W PLESZEWIE" NA TERENIE DZIAŁEK NR 934, (AM.33), 2441/1, 2441/3, 2528/1, (AM.39), OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf