Obwieszczenie AU.6733.8.2018 z dnia 04.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.8.2018 z dnia 04.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 14/2018 (sprawa AU.6733.8.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUDWINA - GMINKA  na terenie działki nr 261, am.1, obręb Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf