Krystyna Maria Tymecka

Krystyna Maria Tymecka - Radny Miasta i Gminy Pleszew
 
I
Zasoby pieniężne
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
---------------
 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
dom
---------------
---------------
---------------
 
mieszkanie
50 m2
służebność
---------------
 
gospodarstwo rolne
---------------
---------------
---------------
 
inne nieruchomości
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
nie posiadam
---------------
---------------
 
---------------
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
nie nabyłem
 
---------------
 
 
VI
Prowadzenie / zarządzanie działalnością gospodarczą
Dochody
 
nie prowadzę
---------------
 
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
nie pełnię
---------------
 
 
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
diety radnego
4640,00 PLN
 
z tytułu zatrudnienia
15 175.49 PLN
 
 
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
---------------
 
 
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
---------------