Zarządzenie Nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf