Zarządzenie Nr 122/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 122/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom, fundacjom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf