Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 czerwca 2018 r..

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 -  2032.
  4. Zamknięcie obrad.