Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.16.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zadanie 1 ?Remont Przedszkola nr 2 ?Miś Uszatek? przy ul. Mieszka I? Zadanie 2 ?Remont Przedszkola nr 3 ?Słoneczne? przy ul. Wojska Polskiego? - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 15.06.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 12 - format zip

Załaczniki nr 9-11 do SIWZ - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o uniewaznieneiu postępowania w zakresie zadania nr 2 dn. 18.07.2018

Informacja z dn. 31.07.2018 o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1