Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf