Zdzisław Konecki - Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Architekt Miejski

Zdzisław Konecki - Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Architekt Miejski
 
I
Zasoby pieniężne
 
    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
30 000,00 PLN
 
    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
100,00 USD
 
    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
    dom
---------------
---------------
---------------
 
    mieszkanie
58,00 m2
spółdzielcze prawo do lokalu
50 000,00 PLN
 
    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
---------------
 
    inne nieruchomości
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
    nie dotyczy
 
    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
    nie dotyczy
 
---------------
 
    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
    nie dotyczy
---------------
 
    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
    z tytułu pracy
32 000,00 PLN
 
     
 
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
    samochód osobowy FORD Mondeo, 50 000.00 PLN, rok 2001
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
Kredyt samochodowy 18000.00 w BIG Bank Gdański, spłata do luty 2006