Zarządzenie Nr 140/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 140/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków fundacji i stowarzyszeń o pożyczkę.

Pobierz dokument - format pdf