Zarządzenie Nr 142/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 142/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf