Zarządzenie Nr 138/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 138/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf