Obwieszczenie AU.6733.10.2018 z dnia 28.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.10.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą :
"Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitar nej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic Władysława Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Zygmunta Starego w Pleszewie realizowane w ramach zadania: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa" na terenie działek nr 3178/3, 3163/1, 3146/5, am.35, dz. nr 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3015/27, 3016/9, 3019/9, 3020/7, 3017/17, 3146/2, 3017/127, 3017/10, 3017/8, am.36, dz. nr 3023/9, am.37, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf