Obwieszczenie AU.6733.11.2018 z dnia 26.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.11.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą :
Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka w Pleszewie realizowane w ramach zadania: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa" na terenie działek nr 3205/29, am.34, dz. nr 3204/1, 3083, 3122, 3105, 3086, am.35, obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf