Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 28.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 111/1, 109, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf