Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 28.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W PLESZEWIE W UL. MIKOŁAJA REJA I JANA KOCHANOWSKIEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 784/6, 784/5, 784/4, 785/4, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf