Protokół nr XXXII/2018 z XXXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 maja 2018 r.

Protokół nr XXXII/2018 z XXXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 maja 2018 r.