Stanisław Matuszczak Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Inspektor d/s Drogownictwa

Stanisław Matuszczak Urząd Miasta i Gminy Pleszew,
Inspektor d/s Drogownictwa
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
5500,00 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
100 USD
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom (w realizacji)
200m2
własność
150 000.00 PLN
 
-    mieszkanie
48 m2
najem od PKP
---------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
---------------
---------------
---------------
 
-    inne - działka na której stoi dom
900 m2
własność
35 000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Naz`wa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
260297,80 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    FIAT 125p,1976r                                        
-    Mazda 920, 1981r
-    Mazda 626  1987r -  łączna wartość nie przekracza 10000 PLN
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    PKO BP,  kredyt 5600.00 PLN