Zarządzenie Nr 148/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 148/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf