Zarządzenie Nr 149/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018

Zarządzenie Nr 149/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf