Zarządzenie Nr 150/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018

Zarządzenie Nr 150/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: orzeczenia o braku uprawnień do zawarcia umowy najmu i zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf