Zarządzenie Nr 153/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018

Zarządzenie Nr 153VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf