Zarządzenie Nr 154/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018

Zarządzenie Nr 154VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf