Zarządzenie Nr 158/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2018

Zarządzenie Nr 158/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf