Zarządzenie Nr 155/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018

Zarządzenie Nr 155/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/VII/2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom, fundacjom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf