Mirosława Maria Rogowska, Urząd Miasta i Gminy, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

Mirosława Maria Rogowska, Urząd Miasta i Gminy,
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
---------------
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
---------------
---------------
---------------
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
---------------
---------------
---------------
 
-    inne - działka
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
35 878.60 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie posiada
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy