Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 301/9, 301/21, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf