Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W PLESZEWIE W UL. 70 PUŁKU PIECHOTY NA TERENIE DZIAŁEK NR 2982/2, 3008, 2981, 2980/4, 2979, 2978, AM.18, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf