Obwieszczenie AU.6733.18.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.18.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA NA TERENIE DZIAŁEK NR 4/8, 6/7, AM.1, OBRĘB DOBRA NADZIEJA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf