Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W PLESZEWIE W UL. ARMII POZNAŃ NA TERENIE DZIAŁEK NR 3669, 3123, AM.44, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf