Zarządzenie Nr 168/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2018

Zarządzenie Nr 168/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf