Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 03.08.2018

Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 03.08.2018 r. z dnia 03.08.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą : BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE Dz 63 NA TERENIE DZIAŁKI NR 111/1, 109, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf