Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 03.08.2018

Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 03.08.2018 r. z dnia 03.08.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą : BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DN 63 O DŁ. OK. 85 M W UL. MIKOŁAJA REJA I JANA KOCHANOWSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 784/6, 784/5, 784/4, 785/4, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf