Zarządzenie Nr 171/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 170/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie udzielenia Pani Annie Marii Siereckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu -"Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf