ObwieszczenieAU.6721.32.2018 z dnia 06.08.2018

ObwieszczenieAU.6721.32.2018 z dnia 06.08.2018 o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 sierpnia 2018 r. do 4 września 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w godzinach urzędowania.

Pobierz dokument - format pdf