Zarządzenie Nr 172/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 172/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2018 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku z Budżetem Obywatelskim 2018.

Pobierz dokument - format pdf