Obwieszczenie AU.6733.12.2018 z dnia 10.08.2018

Obwieszczenie AU.6733.12.2018 z dnia 10.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE ROZDZIELNI 110 kV W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 kV PLESZEW WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE STACJI PRZY ULICY PIASKI W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2411, 2412/11, 2413/1, 2413/5, 2412/6, 2410/1, 2410/2, 2412/10, AM.31 I DZ. NR 2384/2, AM.32, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf